Реклама

News робот anews.io е бързоразвиващ се проект, посещаемостта на който за кратък период от своето съществуване достига над 250 000 посетители на ден, което показва неговата релевантност и актуалност. Следователно рекламата в проекта е ефективен начин да разкажете за себе си и да получите максимален ефект от рекламната компания.
В момента има няколко вида реклама:
1) Банерна реклама  – поставяне на рекламен банер на всички страници на сайта или в определени секции на сайта.
2) Реализации от емисиите на новини – заплащайте за реализации от емисиите на новини.
3) Рекламни статии – писане и публикуване на рекламна статия на сайта.
4) Пин статия – закачете всяка статия в горната част на емисията.

За реклама, моля свържете се info@anews.io